Styret 2023

Materialforvalter:       Tove Johansen

Styremedlem/Reise:     Tanja Kvalsvik

Styremedlem:     Tor Svendsby

Dirigent: Ann Balzer  

Verv og komiteer 2023

Noteforvalter:                    Tollisen

Turkomite:                         Kvalsvik

Loppemarkedkomiteen : Bjørnarheim

Tiltakskomiteen:               Ringsby

Beredskapsplanansvarlig:  Kvalsvik, Nyseth

Politiattestansvarlig:           Tunold

Valgkomite:                           Styret

Leder: Kjetil Nyseth 

Kasserer:                Margrethe Rakkestad

ArrangementskomiteenAndenæs 

Revisor:                        Ketil Gjerde

Webansvarlig                Dybvik

Sekretær: Miriam Myhre Tunold

Uniformsforvalter :             Gjerde/ Gamre

unsplash