Info om samspillvakt
Retningslinjer for samspillvakt

Vi fortsetter ordningen med samspillvakt under øvelsene. Hensikten med samspillvakt er dels å få en så effektiv korpsøvelse som mulig, og dels at vi som foresatte etterhvert skal bli kjent med barna, og de med oss. 
Samspillvakten skal hjelpe til med praktiske oppgaver som å påse at alle pakker ut og finner frem stoler, slik at øvelsen kan starte til rett tid. Endel instrumenter skal hentes på korpsrommet, og det henstilles derfor til samspillvakten om å komme litt i forveien og hjelpe til med å bære ut tunge instrumenter som eksempelvis trommesett. Videre skal vakten hjelpe til med å kopiere noter dersom behov, og ellers hjelpe til der det trengs.
 😀
For hovedkorpset:
Samspillvakten for hovedkorpset må passe på i pausen, og se til at leken i gymsalen ikke ”tar helt av”. Vakten skal også bidra til å få alle på plass igjen etter pausen. Begge gymsalene må være ryddige før vi forlater lokalene.

 

Musikantene er svært glade for å ha noe ”å bite i” i pausen.  Samspillvakten tar med noe godt å spise på i pausen.  Hva det er, er selvsagt opp til den enkeltes tid og anledning, alt er populært, alt fra enkle kjeks, frukt til eventuelt hjemmebakt kake.  Vakten koker også kaffevann til de voksne, og blander saft til barna.


Samspillvaktliste sendes på e-post 2 ganger per år.