Loppemarkedet har dessverre utgått under tiden med Corona. 

Vi satser på å komme sterkt tilbake våren 2022.