Velkommen til Levre Skoles Musikkorps
Aktuelt nå
Corona-pandemien påvirker Levre skoles musikkorps.
Felles øvinger er innstilt inntil videre.
Markeringen av 17. mai vil bli redusert til et nivå vi ikke har sett siden krigen.
Økonomien i Korpset er fremdeles sunn, men bortfall av inntekter fra loppemarkedet merkes selvsagt.

Musikkorpset tar veldig gjerne i mot ekstra gaver. For de som kan tenke seg å bidra til driften fremover; 

vipps til nummer 50495


GDPR

GDPR (personvernloven) tråndte i kraft 1. juli i 2018.

Les her om hvordan dette håndteres av NMF:
https://musikkorps.no/ny-personlovgivning-innfores/