Velkommen til Levre Skoles Musikkorps
Aktuelt nå
Corona-pandemien påvirker Levre skoles musikkorps.
Felles øvinger er innstilt inntil videre.

17. mai gjennomførte korpset marsj med musikk gjennom korpsets "sentrale" område, og folk virket å sette pris på tiltaket.

Korpsets jubileumstur for 40 års drift, er innstill grunnet corona-tiltak. Turen skulle gå til Kroatia. Arbeid pågår for å finne best mulig økonomisk og praktisk løsning ift tur neste år.

Økonomien i Korpset er fremdeles sunn, men bortfall av inntekter fra loppemarkedet merkes selvsagt.

Musikkorpset tar veldig gjerne i mot ekstra gaver. For de som kan tenke seg å bidra til driften fremover; 

vipps til nummer 50495


GDPR

GDPR (personvernloven) tråndte i kraft 1. juli i 2018.

Les her om hvordan dette håndteres av NMF:
https://musikkorps.no/ny-personlovgivning-innfores/